Elektroinštalácie

Klientom zo súkromného, firemného a priemyslového sektoru zaisťujeme:

Rozvody

Naša spoločnosť vykonáva taktiež dodávky elektroinštalácií, rekonštrukcie a opravy elektrických NN sietí vo všetkých objektoch, komerčných areáloch, kancelárskych a priemyselných objektoch. Našim partnerom ponúkame solídne jednanie, vypracovanie serióznych kalkulácií a dodržovanie dohodnutých termínov. Mimo realizáciu nových elektroinštalácií, rekonštrukcií a opráv existujúcich rozvodov ponúkame taktiež pravidelnú údržbu a bežné opravy v priemyselných, bytových a komerčných areáloch. Ponúkame tiež kompletné dodávky hromozvodov, verejného osvetlenia a slaboprúdové rozvody, ako sú domáce telefóny, PC rozvody, STA a elektronické zabezpečovacie systémy.

Inteligentné domácnosti

Šikovný dom (alebo inteligentná elektroinštalácie) sa odlišuje od klasickej tým, že obsahuje senzory (napr. tlačidla a alebo snímača teploty, spínače, stmievače) ktoré prepojené pomocou zbernice (2 drôty) medzi sebou do centrálnej jednotky. Všetky funkcie sa potom nastavujú pomocou počítača práve v centrálnej jednotke. Súčasťou môžu byť ďalšie funkcie, ktoré rozširujú elektroinštaláciu o multimédiá, kamery, ovládanie ďalších domácich spotrebičov.

Čo Vám zbernicové riešenie prináša:

 • Úspora energií vďaka regulácii osvetlenia a vykurovania
 • Ovládanie roliet, markíz, vonkajších či medzi-okenných žalúzií
 • Stmievanie svetiel, svetelné scény
 • Spínanie spotrebičov či elektrických zariadení na diaľku
 • Ovládanie príjazdovej brány, garážových brán
 • Logické a centrálne funkcie (odchodové tlačidlo, atď.)
 • Možnosť manuálneho ovládania aj automatického režimu
 • Reakcia na (nežiaduce) otvorenie okna alebo dverí
 • Reakcia na pohyb osôb (žiaduce aj nežiaduce)
 • Vzdialený dohľad cez smartphone, tablet alebo PC
 • Možnosť ovládania cez televíznu obrazovku

Servis a revízie

Revízia elektro zariadení je predovšetkým overenie jeho stavu z hľadiska bezpečnosti, skladá sa z prehliadky, merania a skúšania príslušného elektrického zariadenia a vypracovania revíznej správy. Dokumentácia je síce na vykonanie revízie potrebná, ale bez návštevy revízneho technika sa vykonanie revízie nezaobíde. Súčasťou revízie elektro zariadenia je i právna zodpovednosť za ňu, kedy na seba revízny technik berie zodpovednosť za prípadné škody či úrazy spôsobené revidovaným zariadením a prípadné dokazovanie, či sa dotyčná závada vyskytovala už v čase revízie elektra alebo či mohla byť pri revízii odhalená.

Newsletter