Zabezpečovacia technika

Klientom zo súkromného, firemného a priemyslového sektoru zaisťujeme:

Alarmy

Elektronické zabezpečovacie systémy majú za úlohu detekovať narušenie objektu a ďalej na tento stav upozorniť. Upozornenie môže prebehnúť lokálne (siréna), prenosom na bezpečnostnú agentúru, alebo upozornením priamo majiteľa. Základom bezpečnostného systému je ústredňa od renomovaného kanadského výrobcu PARADOX Security systems. Od tohoto výrobcu ponúkame aj detektory, a ďalšie príslušenstvo potrebné pre zabezpečenie celej trasy od detekcie až po upozornenie.
Pre doplnenie sortimentu máme v ponuke aj ďalších preverených výrobcov, a tak dokážeme riešiť väčšinu štandardných situacií pre zabezpečenie bytov, domov, budov a vonkajších priestorov. Okrem elektronických zariadení dodávame aj kompletný sortiment doplnkov potrebných pri inštalácií (batérie, plechové boxy, transformátory, snímače, káble, a pod.).

 

T

paradoxsateljablotron
T

Kamerové systémy

Nemôžete byť všade. Ani vaša bezpečnostná služba to nedokáže. Kamerové systémy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku.
Technické vlastnosti produktov umožňujú realizácie rôznorodých aplikácií od malých inštalácií typu rodinné domy a kancelárie, cez stredne veľké bezpečnostné inštalácie, ako sú banky alebo čerpacie stanice, až po rozsiahle inštalácie priemyselných areálov, nemocníc, viacpodlažných budov a pod., kde je bežne aplikovaná aj schopnosť vysokého rozlišenia alebo inteligentnej analýzy obrazu z kamier.
Naším klientom ponúkame všetky technológie, klasické analógove systémy so záznamom na DVR alebo pokročilú technológiu prenosu vysokého rozlišenia cez koaxiálný kabel (HD-SDI), a samozrejme riešenie cez IP kamery so záznamovým zariadením NVR.

Elektrická požiarná signalizácia

Elektrická požiarná signalizácia zaisťuje včasnú a rýchlu identifikaciu a lokalizáciu vzniku požiaru, už v počíatočnom štádiu horenia. Použitím systému EPS je možné zabrániť vzniku velkých materiálových strát a v horších prípadoch aj k strate ľudských životov.
Elektrická požiarná signalizácia (EPS) slúží k včasnému zisteniu vznikajúceho požiaru a následnú aktiváciu zariadení, ktoré sa spolupodielaju na protipožiarnych opatreniach. Je dôležitou súčasťou uceleného systému protipožiarnej ochrany objektov.
Náklady vynaložené na inštaláciu EPS sú vždy výrazně nižšie, ako následné škody spôsobené požiarom. Inštalácia EPS se stává nepísaným štandardom vybavenia budóv a v mnohých prípadoch je povinná pre dodržanie platných záväzných predpisov a noriem.
Systém EPS tvorí vyhodnocovacia ústredna, rôzne typy hlásičov a poprípade aj ovládanie zariadení.

bosch-logo SD3-logo 98e9344-125e182-honeywell_logo_1284 
T

HSP – Hlasová signalizácia požiaru

Hlasová signalizácia požiaru (HSP) chráni najmä zdravie a životy ľudí. Nainštalovanú Hlasovú signalizáciu požiaru je možné vhodne využiť aj pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí, na udelenie pokynov vybraným osobám, alebo na  reprodukciu hudby. Hlasovú signalizáciu požiaru je možné prepojiť s elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS) a tým automatizovať niektoré dôležité činnosti pri vyhlásení požiarneho poplachu a následnej evakuácii.

Podľa § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. novelizovanej vyhláškou MV SR. č. 225/2012 Z. z. HSP musia byť vybavené:

  • Stavby, v ktorých sú zhromažďovacie priestory,
  • Stavby určené na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktoré majú konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý,
  • Stavby určené na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktoré majú konštrukčný celok nehorľavý,
  • Stavby zdravotníckych zariadení s lôžkovou časťou,
  • Stavby, v ktorých je vnútorný zhromažďovací priestor,
  • Podzemná časť stavby, ak sa v podzemný ch podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb,
  • Stavby, v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb,
  • Stavby, v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie.

Elektrická kontrola vstupov

Systém elektronickej kontroly vstupu sleduje, eviduje a riadi priechod či prístup osôb do vymedzených priestorov na základe definovaných oprávnení. Osoby využívajúce vstup do zabezpečených priestorov používajú bezkontaktný identifikačný prvok, ktorým môže byť karta, prívesok na kľúče, prípadne niektoré z biometrických údajov, ktorým sa pri prístupovom termináli identifikujú a po kladnom overení ich prístupových práv im systém povolí otvorenie dverí, alebo prejsť turniketom, otvorí sa im závora a pod. Systém pracuje ON-LINE a komunikuje s centrálnou databázou, kde sú definované práva jednotlivých osôb pre prístup do konkrétnych oblastí. Prostredníctvom tohto systému chránite hmotný i nehmotný majetok Vašej organizácie, získavate prehľad o pohybe pracovníkov po areáli a kontrolujete prístup k chráneným firemným informáciám. Tento systém je možné realizovať úplne samostatne, alebo môže byť integrovaný ako súčasť celkového bezpečnostného systému s priamou previazanosťou na ďalšie systémy, ktorými sú napr. Elektronická zabezpečovacia signalizácia, Elektronická požiarna signalizácia, Kamerový systém atď.

Dochádzkove systémy

Dochádzkové systémy slúžia k zberu informácií o čase a dôvode priechodu miestom kontroly a ich ďalšiemu spracovaniu. Nahrádzajú tak klasickú papierovú evidenciu a zložité spracovanie získaných údajov. Pre identifikáciu používateľa sa používajú kontaktné, alebo bezkontaktné identifikačné prvky, ktoré možno použiť i k zisteniu prejazdu vozidla bez jeho zastavenia.
Súčasťou dochádzkových systémov je softwarové vybavenie, ktoré umožňuje komplexné vyhodnotenie získaných dát o príchodoch a pripravuje tak podklady pre ďalšie spracovanie ako sú prehľady pracovných dôb, smien, nadčasov a ďalších. Získané podklady je potom možné importovať do personálnych mzdových modulov používaných informačných systémov. Dochádzkové systémy možno prepojiť so systémami elektronickej kontroly vstupu, elektronickej zabezpečovacej signalizácie, poprípade so systémom objednávania a výdaju stravy. Prepojením všetkých uvedených systémov je možné získať komplexné riešenie záležitostí súvisiacich s bezpečnosťou, evidenciou a prehľadom o pohyboch osôb v objektoch, a to za pomoci jediného bezkontaktného identifikačného prvku (karty, čipu a pod.).

Newsletter